Slider

Прозорците се комбинација од дрво и алуминиум и претставуваат оптимална комбинација на висока енергетска ефикасност. Лес Коммерце нуди разновидни облици и димензии врз основа на мерењата земени од нашите експерти, кои ве советуваат при изборот на оптимални прозорци за вашата зграда.

Ekolight Premium

 

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ:

  • Ug= 0,9 W/m2K
  • Uw = 1,1 W/m2K

 

Jelopasiv Premium

 

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ:

  • Ug= 0,5 W/m2K
  • Uw = 0,76 W/m2K

 

Jelostar Premium

 

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ:

  • Ug= 0,6 W/m2K
  • Uw = 0,88 W/m2K

 

Jeloterm Premium

 

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ:

  • Ug= 1,1 W/m2K
  • Uw = 1,3 W/m2K

 

Pasivstar Premium

 

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ:

  • Ug= 0,6 W/m2K
  • Uw = 0,80 W/m2K

 

 

Пронајдете ја совршената боја за вашите прозорци со конфигураторот на боја на Алупласт!